Ochrana osobních údajů

Já, Lucie Rybková, si velice vážím Vaší důvěry spočívající v poskytování osobních údajů, a proto moje firma Lucie Rybková, IČ: 048 973 58 již nyní zpracovává a chrání Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Své osobní údaje mi svěřujete, pokud jste zájemcem o mé služby, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem některého z mých webů: 

www.lucierybkova.cz, www.samasebou.cz, 

a případně našich dalších webů, a to ať již mi své osobní údaje poskytujete jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně ap.).

Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a za jakým účelem?

1. Abych Vám mohla e-mailem zasílat zajímavé články, videa a další informace o mých seminářích a produktech na téma „SAMA SEBOU“, potřebuji Vaší e-mailovou adresu. Budu také ráda, pokud mi navíc sdělíte jako nepovinný údaj své jméno a pohlaví.

Mé e-maily Vám mám zájem posílat, jen pokud Vás budou bavit. Pokud budete chtít zasílání e-mailů ukončit, můžete tak snadno kdykoliv učinit kliknutím na tlačítko “odhlásit“ v patičce každého e-mailu, který od mě obdržíte.

(Jste-li nebo budete-li naším zákazníkem, posíláme nebo Vám budeme posílat naše e-maily na základě našeho oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že Vás informace od nás zajímají. Za zákazníky považuji všechny, kteří od mě odebrali službu nebo produkt určité hodnoty a to i v případě, pokud byly produkt nebo služba poskytnuty zdarma. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám e-maily na základě Vašeho souhlasu.)

V obou případech můžete kdykoliv ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

2. Pokud se rozhodnete se zúčastnit některého z mých seminářů nebo živých akcí, popřípadě si u mě objednat jiný produkt nebo službu, budu od Vás potřebovat:

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

U seminářů a živých akcí budeme rádi, pokud nám nad rámec výše uvedených povinných údajů poskytnete dobrovolně také tyto nepovinné údaje: Vaše zkušenosti s obdobnými kurzy, povolání a někdy také bydliště. Tyto informace mi pomohou, abych pro Vás ještě lépe připravila kurz dle Vašich individuálních potřeb a seminář Vám tak mohl přinést co největší užitek.

Z jednotlivých seminářů si mohu pořizovat záznamy (fotografie a videa), které využívám k propagaci svých služeb na svých webových stránkách a na sociálních sítích. Dbám přitom na to, aby Vás podle nich nebylo možné identifikovat, pokud si to nepřejete (neuvádím k fotografiím jména účastníků semináře, neoznačím Vás bez Vašeho svolení na fotografii zveřejněné na Facebooku apod.)

3. Vedení účetnictví

Jste-li mými zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

4.Cookies

Pokud vstoupíte na mé webové stránky, zaznamená se IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na mých webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se Vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Vaším souhlasem.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožnuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Lucie Rybková
IČ: 048 973 58, se sídlem: Kokešova 349, 53006 Pardubice

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „Správce“)

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.

Pokud se na mě, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte mě prosím:

kontaktní osoba: Lucie Rybková
korespondenční adresa: Kokešova 349, 53006 Pardubice
kontaktní telefon: +420 774 038 108
kontaktní e-mail: info(zavináč)lucierybkova.cz

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijala jsem a udržuji téměř veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravce zboží, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro mě technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností.

Se zpracovateli uzavíráme smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní mnou používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software apod.), se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou zavázáni plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Ve výjimečných případech jsem povinna osobní údaje zpřístupnit i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Zpracování mých dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info(zavináč)lucierybkova.cz,

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Zde potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázáni zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu však moc ráda, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve
přímo mě, abych mohla v této věci něco udělat a případné pochybení napravit.

Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto mé zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.